Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.szafishopvac.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

I. Általános rendelkezések

A R&ZS MIDO KFT. (a továbbiakban: Vállalkozás) bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. A Vállalkozás a https://www.szafishopvac.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) biztosítja a Weboldalát meglátogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára, az általa forgalmazott ételek megrendelését és házhozszállítását (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által nyújtott, minden olyan melegétkeztetési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tevékenységre, melyet a Felhasználó a Vállalkozás által működtetett Weboldalon nyújtott Szolgáltatás megrendeléssel kezdeményez. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai: Neve: R&ZS MIDO KFT. Székhelyének postai címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 49. Üzleti tevékenységének postai címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 49. Telefonszáma: +36-20/331-0908 Elektronikus levelezési címe: vac@szafishop.com Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13 09 209534 Adószáma: 28966535-2-13 Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: 28966535#cegkapu Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltatók (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége: Magyar Hosting Kft. Társaság, székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., telefonszáma: +36 1 700 2323, email címe: info@mhosting.hu, online elérhetősége: https://www.mhosting.hu/ Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az elektronikus úton megkötött szerződések iktatásra nem kerülnek. Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

II. Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személyként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelőek, valamint teljesek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a téves, vagy hibás adatok megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

III. A szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

III.1. Regisztráció

A Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. Regisztráció a „FIÓKOM” menüpontban megadott adatok kitöltésével lehetséges. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: regisztráló személy felhasználóneve, létező email címe, jelszava, vezetékneve, keresztneve, lakcíme/szállítási címe, telefonszáma. A regisztrációval történő vásárlás későbbi vásárlását megkönnyíti, hiszen a Felhasználó az e-mail címével/felhasználónevével és jelszavával bármikor újra, gyorsan, könnyedén le tudja adni a megrendelését. Regisztráció esetén a „FIÓKOM” menüpontból elérhetőek a korábbi rendelések adatai, a fiókadatok, valamint a „Címek” menüpontra kattintva a számlázási cím módosítható, illetve a szállítási cím megadható amennyiben az eltér a számlázási címtől. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a vac@szafishop.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

III.2. A rendelés menete

A Weboldalon történő vásárlás telefonon és elektronikus úton leadott megrendeléssel is lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint. A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. A megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. Weboldalon az egyes termékek a főoldalon, vagy kategóriarendszerbe sorolva (például: Pizzák, Desszertek, Szendvicsek) a „RENDELÉS” menüpontban csoportosítva találhatók meg. A konkrét megrendelni kívánt terméket a Felhasználó az adott termékre kattintva, a termék saját oldalán rendelheti meg. A Felhasználó a termék saját oldalán találja meg a termék mellé köretként kiválasztandó kiegészítőket, továbbá a választható plusz köreteket, savanyúságokat és mártásokat (továbbiakban együtt: Opcióként választott kiegészítők) valamint a termékek és Opcióként választott kiegészítők (a továbbiakban együtt: Termékek) fogyasztói árát. Amennyiben az adott termék mellé köret választható, úgy annak kiválasztása a megrendelés leadásához szükséges. Felhasználó a kiválasztott Termékeket a „KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintva helyezheti a kosárba. Amennyiben Felhasználó befejezte a vásárlást, úgy a „KOSÁR” feliratra kattintva juthat el a kosár tartalma nézetbe, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát, a megrendelt Termékeket, azok mennyiségét és részösszegét. A Felhasználó ezen az oldalon módosíthatja a megrendelt termékek mennyiségét, továbbá törölheti a megrendelt Terméket, illetve a „KOSÁR ÜRÍTÉSE” feliratra kattintva törölheti a kosár teljes tartalmát. Felhasználó „ A kosár tartalmának összesítése” alatt ellenőrizhető a megrendelés részösszegét és végösszegét, a kiszállítás címét. Felhasználó „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra való kattintással a megrendelés véglegesítése elött ellenőrizheti a rendelése tartalmát, megadhatja a számlázási, szállítási adatokat (vezetéknév, keresztnév, jogi személy esetén cégnév, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, létező email cím), valamint módosíthatja a megrendelését és kiválaszthatja a fizetési módot, amely átvételkor történő készpénzes vagy bankkártyás fizetés lehet. A megrendelés véglegesítése a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratra kattintva történik, amely követően a megrendelés már nem módosítható. A megrendelés véglegesítéséhez a Vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatójában és Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott rendelkezések megismerése és elfogadása szükséges, amelynek igazolása céljából a Felhasználó köteles az ezt igazoló jelölőnégyzet kipipálására. Felhasználó megrendelését a Vállalkozás elektronikus úton – a Felhasználó által megadott email címre – haladéktalanul, visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termékek árát, a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Vállakozás részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Vállalkozás és a Felhasználó, mint vásárló között. A megrendelés visszaigazolásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik! A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelés, vagy regisztráció során az adatok hibás megadása esetén a rendelés teljesítéséért, valamint a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó a rendelését már elküldte a Vállalkozás részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie köteles a Vállalkozás felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

IV. Adatbeviteli hibák javítása

A Vállalkozás biztosítja, hogy a Felhasználó az esetleges adatbeviteli hibák – megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt – azonosítását és kijavítását el tudja végezni. Ennek megfelelően a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tudja a kosárból az egyes Termékeket – piros X-re kattintva -, illetve a teljes mennyiséget – „KOSÁR ÜRÍTÉSE” gombra kattintva -, illetve megtudja változtatni a megrendelt termék mennyiségét, a köretként, Opcióként választott kiegészítők fajtáját.

V. Vételár, szállítási információk

A Vállalkozás által forgalmazott valamennyi termék és Opcióként választott kiegészítők mellett feltüntetett ár a Termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja. A végleges ár a Termék ára, amely a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A teljes vételár kifizetéséig a megrendelt Termék a Vállalkozás tulajdonában marad. Vállalkozás nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Vállalkozás nem köteles a Terméket hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Vállalkozás a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a Terméket vagy sem. A Felhasználó által kezdeményezett megrendelések alapján, a Vállalkozás a megrendelt Termékek átvételét házhozszállítással vagy személyes átvétel útján biztosítja. A megrendelés kiszállítási ideje jellemzően – a megrendelés visszaigazolásától számított – 30-90 perc. A kiszállítás ideje a Vállalkozásnak fel nem róható okból változhat A Termék szállítási költség felszámítása nélküli, személyes átvételére a 2600 Vác, Széchenyi utca 34. szám alatt van lehetőség, hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00 óra, szombaton 09:00 – 13:00 óra közötti időszakban. A házhozszállítás hétfőtől péntekig: 11:00 – 21:00 óra, szombaton 11:00 – 21:00 óra közötti időszakban történik. A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a házhozszállításra kizárólag Vác közigazgatási területén belül kerül sor 1.000,-Ft feletti rendelés esetén. A kiszállítás ingyenes. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni és esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Vállalkozás nem fogad el! A vásárlást igazoló számlát a csomaggal együtt juttatjuk el a Felhasználóhoz.

VI. Elállás és felmondás

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállás jogát, a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a nyújtott szolgáltatás alapján olyan Termékek értékesítésére kerül sor, amelyek romlandóak, illetve minőségüket rövid, korlátozott ideig őrzik meg.

VII. Szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése – például: nem a megrendelt Termék szolgáltatására került sor – esetén a Felhasználót a Vállalkozással szemben szavatossági igény illeti meg. Ennek során a Felhasználó elsősorban a megrendelt Termék kicserélését kérheti. Amennyiben a Vállakozás a Termék kicserélését nem vállalja, vagy az nem lehetséges úgy a Vállakozás a hibás teljesítés során nyújtott Termék ellenértékét maradéktalanul visszatéríti a Felhasználó részére. Felhasználót a szavatossági igényét a Termék átvételét követően – a Vállalkozás I. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén – haladéktalanul köteles jelezni.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Vállalkozás célja, hogy Szolgáltatását a megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak, mint Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő: Levelezési cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 49. Telefonszám: +36-20/331-0908 Elektronikus levelezési címe: vac@szafishop.com Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz. Vállalkozás köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: – a Fogyasztó neve, lakcíme, – a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, – a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, – a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, – a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása, – a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, – a panasz egyedi azonosítószáma. Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára: Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél. A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. Telefonszáma: 06-1-792-7881 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

IX. Adatvédelmi tájékoztatás

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely a https://www.szafishopvac.hu/ weboldalon elérhető.

X. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XI. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon. A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított. A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse. A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be. Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

XII. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZ szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő időtartamig tartanak. Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. A jelen ÁSZF 2020. év november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve. Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére. A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére: Telefonszám: +36-20/331-0908 E-mail cím: vac@szafishop.com Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén.